a

Menu

Praatplaat

Vier getekende programma-actieplannen

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Datum: April 2021

Gemeente Den Haag werkt aan een integrale gebiedsgerichte aanpak van 4 aangewezen gebieden in Den Haag. In die 4 gebieden spelen complexe problemen op verschillende vlakken en niveaus. Om deze problemen aan te kunnen pakken zijn misschien jaren nodig en dat vraagt een grote investering. Bij deze gebiedsgerichte aanpak zijn verschillende partners en bewoners uit de gebieden betrokken. De plannen zijn beschreven in 4 “programma actieplannen”.

Om de raadslieden te informeren over de 4 programma actieplannen werden wij gevraagd deze plannen visueel te maken. De focus hierbij ligt op wat waar en wanneer zal gaan gebeuren, waarom dat belangrijk is, hoeveel mankracht, geld en middelen daarin gaan zitten en hoelang het ongeveer gaat duren.
Ook was het belangrijk om de onderlinge samenhang van de 4 programma actieplannen laten zien en zo de noodzaak van alle 4 de programma actieplannen te benadrukken.

Door te werken met visuele praatplaten hoeven de raadslieden geen lange programma plannen te lezen, komen de plannen meer tot leven en kunnen ze gebruikt worden als startpunt voor gesprekken.

Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven: